top of page

TSE Belgelendirme Danışmanlığı

TSE, TSEK, TSE HYB

Türk Standartları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır. Ayrıca T.S.E tarafından verilen T.S.E.K. Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri vardır. T.S.E.K Belgesi, üretilen malın henüz Türk standardı olmadığından başka ülkelerin standartlarına veya enstitü tarafından kabul edilen özelliklere uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem oluştuğunda T.S.E.’nin garantisi altında olduğunu ifade eder.

Belgelendirme hizmetlerine ürün belgelendirme çalışmaları ile başlayan TSE Enstitüsü, günün şartlarının gerektirdiği uyumu sağlayarak bugün ürün ve hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerini halen beş ana grupta yürütmektedir.

  • Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi,

  • Ürünlerin Belgelendirilmesi, (madde, mamul, mahsul)

  • Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi,

  • Laboratuvarların Belgelendirilmesi,

  • Karayolu ile Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Belgelendirilmesi.

bottom of page