top of page

İlkelerimiz

01

Dürüstlük

Bilim OSGB her koşulda müşterilerine ve hizmet sağladığı çalışanlara doğru bilgi vereceğini beyan eder.

03

Kesintisiz Hizmet

Bilim OSGB, hizmetini hiçbir sebeple (resmi tatil, olağan üstü durumlar dışında) kesintiye uğratmayacağını beyan eder

05

İnsan Odaklılık

Bilim OSGB, hizmet sağlarken insan odaklı olacağını beyan eder

07

Şeffaflık

Bilim OSGB, tüm süreçlerinde çalışan ve müşterilerine karşı açık olacağını beyan eder.

02

Hesap Verebilirlik

Bilim OSGB sağladığı hizmetin her süreci ile ilgili talep edilen her tür veriyi paylaşacağını beyan eder.

04

Sürekli İyileştirme

Bilim OSGB süreçlerini ve personellerini gerek iç gerek dış kaynaklı eğitimlerle ve danışmanlarıyla her zaman geliştirme çabası içinde olacağını beyan eder.

06

Eşitlik

Bilim OSGB, hizmet sağlarken cinsiyet, inanç veya ırksal özellikleri değerlendirmeye almayacağını beyan eder.

08

Ulaşılabilirlik

BilimOSGB, mesai saatleri içerisinde şirket hatları, e-posta ve direkt iletişim için her zaman uygun olacağını beyan eder.

bottom of page