top of page

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI: 6331 Sayılı kanun kapsamında çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİ:

 • Az tehlikeli iş yerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat,

 • Tehlikeli iş yerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat,

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde ise yılda bir 16 saat,

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

 1.  İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

 2.  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

 3. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği

 4. Genel Sağlık Kavramı

 5. İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler

 6. Meslek Hastalığı

 7. İş Kazası

 8. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri

 9. Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar

 10. Disiplin

 11. Sektöre Yönelik Uygulamalar

 12. Resimlerle İş Kazası

 13. Ekler,

 14. İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

 15. Uyarı İkazları ve İşaretleri

 16. Termal Konfor Şartları

 17. Yangın ve Yangından Korunma

 18. Ergonomi

 19. Yasal Mevzuatla İlgili Bilgiler

 20. Temizlik ve Düzen

Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Tüm Personel
Katılımcıların Belgelendirilmesi: Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika (Özlük dosyasında bulunması gereken belge) verilecektir.

bottom of page