top of page

Sağlık Tetkikleri ve İşe Giriş Muayeneleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre tehlike sınıfı fark etmeksizin tüm çalışanların işe giriş muayenelerinin yapılmış olması gerekmektedir. Çalışan adaylarının iş yerinin tehlike sınıfına ve yapacakları işin niteliğine göre belirlenecek sağlık tetkiklerini yaptırması ve işe uygun olduğuna dair sağlık raporu alması gerekmektedir. Ayrıca sağlık raporlarının;

 • Az tehlikeli iş yerlerinde 5 yılda bir

 • Tehlikeli iş yerlerinde 3 yılda bir

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her yıl

periyodik muayeneler yapılarak yenilenmesi gerekmektedir.

 

Bu tetkik ve raporların tamamlanmadan adayın işe başlatılması ya da gerekli zaman geçmesine rağmen çalışanın muayenesinin yenilenmemesi durumunda işverenler ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Sağlık tetkiki, sağlık muayenesi, Ek2 formu

İş Sağlığı ve Mobil Sağlık Hizmetleri

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir
Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla “mobil olarak” işyerlerinizde sunmaktayız. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

İş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirmeleri için koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

Geçerlilik Süreleri

1.AKCİĞER RADYOGRAFİSİ (GÖĞÜS FİLMİ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

2.SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

3.İŞİTME DÜZEYİ TEST RAPORU (ODİYOMETRE): Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere

4.PORTÖR MUAYENELERİ (Yemekhane, Yiyecek ve İçecek bölümlerinde çalışanlar için): 6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Hijyenin çok önem kazandığı sektörlerde çalışanların, özellikle de gıda sektöründe üretim ve satış yerlerinde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarını belirlemek amacı ile Sağlık Bakanlığının da zorunlu kıldığı Portör Muayeneleri işyerinizde gerçekleştirilmektedir. Portör muayenesi içeriğinde;

 • Gaita Kültürü 

 • Burun Kültürü 

 • Boğaz Kültürü 

 • El Kültürü 

 • Ekipman Kültürü 

 • Hepatit Tetkikleri yer almaktadır.

5.LABORATUVAR İNCELEMELERİ (Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için)

 • Tam Kan Sayımı

 • Karaciğer Enzim Analizleri

 • Tam İdrar Analizi

 • Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)

 • İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi

 • İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

6.GÖRME RAPORU (Göz Muyanesi) (Işınlı–Ekranlı araçlarda ile Çalışanlar için): Yılda 1 kere

7.GEREKLİ AŞILAR (TETANOS, HEPATİT V.B): İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan koruyucu aşılar.

İşçilerin Periyodik Sağlık Muayeneleri, bu taramalarla tamamlandıktan sonra Periyodik Sağlık Muayenesi Raporu tanzim edilmektedir. İşçilerin periyodik sağlık raporları özlük dosyalarında düzenli olarak tutulmalıdır. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak için uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

bottom of page