top of page

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı, PKD

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür. Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir.

 

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması sürecinde;

- İş yerinde kullanılan tüm MSDN’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasalların belirlenmesi,

- Belirlenen kimyasallara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak Zone (Bölge) hesaplamalarının yapılması,

- Zone (Bölge) haritaları çizilerek, Patlamadan Korunma Dokümanının oluşturulması, aşamalarından geçilmektedir.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlaması Gereken İş Yerleri

• LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,

• Kimyasal analiz laboratuvarları,

• Üretim süreçlerinde kimyasal madde kullanan iş yerleri,

• Üretim süreçlerinde boya, tiner vb. kullanan iş yerleri,

• Un, şeker, nişasta gibi organik patlayıcı tozlar ortaya çıkaran iş yerleri,

• Boya işlemi yapılan, üreten, depolayan işletmeler,

• Ham deri imalathaneleri,

• Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri,

• Kâğıt fabrikaları

 

Fakat öte yandan, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolumunu yapan tesisler, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler.

bottom of page