top of page

Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yeterlilik belgesine sahip olan bireylerin ulusal yeterlilikte olup olmadığı kolayca anlaşılabilir. MYK mesleki yeterlilik belgesi, çalışacak olan bireylerin tanımlanmış esaslar üzerine yürütülen, ölçme değerlendirme faaliyetleri yapılarak yetkinlik kontrolü sağlanan bir belgedir. Ölçme ve değerlendirme sürecinde başarılı olan kişilere bilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda mesleki yeterlilik kurumu MYK tarafından verilir. MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme, kalite güvencesi sağlanarak ve uluslararası personel belgesi standardına göre akredite edilmiş olmaktadır. Belge, tarafsız tutarlı ve adaletli olarak yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere gönderilmektedir.

 

Yürürlükteki mevzuatta toplam 143 adet iş kolunda mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak zorunlulukların da ötesinde Çalışma Bakanlığı ve KOSGEB meslek yeterlilik belgesi olan çalışanlar için işverenlere pek çok teşvik ve destek sağlamaktadır. Mesleki yeterlilik belgelerinin avantajları için uzman kadromuza danışabilirsiniz.

bottom of page