top of page

Sorumluluk Reddi

Web sitesi içeriği Sitemiz, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü ve kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz. Sitemiz isteyerek ve bilerek ya da ağır kusurlu hareket etmemiş olduğu sürece, sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasının veyahut yanlış ya da eksik bilgilerin kullanımının yol açtığı maddi ya da manevi zarardan Sitemiz sorumlu tutulamaz. Web sitesi içeriği değişebilir ve bağlayıcı değildir. Sitemiz, sayfanın bazı kısımlarını ya da içeriğin tamamını özel bir bildirimde bulunmadan değiştirme, içeriğe eklenti yapma, silme ya da yayını geçici ya da sürekli olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

Bağlantılar Sitemiz sorumluluk alanı dışında bulunan yabancı internet sitelerine olan doğrudan ya da dolaylı bağlantılarda (“Links”), sadece ve sadece Sitemizin bu sayfalardaki içerikten haberdar olması ve hukuka aykırı içeriklerin kullanımını teknik açıdan engelleyebilecek durumda olması koşulunda bir sorumluluk yükümlülüğü söz konusu olabilir. Sitemiz, bağlantının verildiği zamanda bağlantı verilen sitelerde hukuka aykırı herhangi bir içeriğin yer almadığını açıkça belirtir. Bağlantı verilen sayfaların güncel ve gelecekteki düzenleri, içerikleri veyahut eser sahipliği üzerinde yazarın hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden Sitemiz, bağlantı verilen tüm sayfaların, bağlantının kurulmasından sonra değiştirilen içeriklerini tanımadığını açık bir şekilde belirtir. Bu beyan, Sitemizde verilen tüm bağlantılar ve yazar tarafından kurulmuş ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve e-posta listelerinde üçüncü şahıslar tarafından yapılan beyanlar için de geçerlidir. Yasadışı, hatalı ya da eksik içerikten ve özellikle de bu tür sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasından doğan zararlardan sadece ve sadece bağlantının verildiği sayfanın sağlayıcısı sorumludur. Burada, bir bağlantı üzerinden ilgili yayına yönlendiren kişi sorumlu değildir.

Telif hakkı ve marka hukuku Sitemiz, yayınlarda kullanılan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin telif haklarını göz önünde bulundurmak için gerekli çabayı gösterir, bunun için Sitemiz kendisi tarafından oluşturulmuş grafik, ses kaydı, video parçası ve metinleri kullanmaya ya da lisansı olmayan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlere baş vurmaya çaba gösterir. Web sitesinde anılan, kimi durumlarda üçüncü şahıslar tarafından korunan marka ve ticari isimler, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlükte olan marka hukuku ve mülkiyet hakkı mevzuatına tabidir. Bir markanın sadece anılmış olması, o markanın üçüncü şahısların hakları tarafından korunmadığı çıkarımına yol açmaması gerekir. Sitemiz tarafından oluşturulmuş yayınlanan unsurların telif hakkı sadece ve sadece sayfanın yazarına aittir. Bu tür grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin başka elektronik ya da basılı yayınlarda çoğaltılması ya da kullanımı, yazarın iznine tabidir.

Veri gizliliği İnternet sayfalarında, kişisel ya da ticari bilgilerin (e-posta adresi, isim, adres) girilmesi imkanının var olduğu yerlerde, bu verilerin kullanıcı tarafından ifşası kullanıcının kendi rızasına bağlıdır. Teknik açıdan mümkün ve makul olduğu sürece, kullanıcıların bu tür veriler sunmadan ya da anonim verilerle veyahut takma isim kullanılarak, sunulan tüm hizmetleri kullanmasına ve bunlar için ödeme yapmasına izin verilir. 18 yaşını doldurmamış kişilerin, ebeveynlerinin ya da velayet sahiplerinin izni olmadan tarafımıza kişisel bilgi vermemesi gerekmektedir. Çocuk ve gençlerden kişisel bilgi talep etmiyor, toplamıyor ve üçüncü şahıslara iletmiyoruz.

İşbu sorumluluk reddinin hukuki geçerliliği İşbu sorumluluk reddi, bu açıklamayla ilintili web sitesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı parçaları ya da metindeki bir takım ifadeler, yürürlükteki mevzuata uymuyorsa, uymaz hale gelmişse ya da tamamen uymuyor ise, bu durum belgenin geri kalan kısmının içerik ve geçerliliğini etkilemez.

Google Analytics Bu web sitesinde Google Inc. firmasının web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. (Google) Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve sizin, internet sitesi kullanımınızın analizini mümkün kılan çerezleri, yani küçük metin dosyalarını kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanımınıza ilişkin, çerez tarafından yaratılan veriler (buna IP adresiniz de dahildir), ABD’de bulunan, Google’a ait bir sunucuya gönderilir ve orada depolanır. Google, bu bilgileri, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında siteyi işletenler için rapor oluşturmak, ayrıca da web sitesi ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak için kullanmaktadır. Yasal olarak öngörülmesi ya da üçüncü şahısların, Google’ın siparişi üzerine bu bilgileri işlemesinin söz konusu olması durumlarında, Google bu bilgileri üçüncü şahıslara iletecektir. Google, IP adresinizle Google’ın diğer verileri arasında kesinlikle bir bağlantı kurmayacaktır. İsterseniz, tarayıcı yazılımınızdaki ayarlar üzerinden çerezlerin bilgisayarınıza kurulmasını önleyebilirsiniz. Fakat bu durumda, bu web sitesinin tüm fonksiyonlarından eksiksiz olarak yararlanamayacağınız olasılığının bulunduğunu belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullandığınızda, sizden elde edilen verilerin Google tarafından yukarıda belirtilen şekil, kapsam ve amaçta kullanılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

bottom of page