top of page

Yalnız Çalışma Eğitimi

Yalnız Çalışma Eğitimi

İş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken göz önüne alınması gereken tehlike(ler)den biri de, “yalnız çalışma” dır. Basına yansıyan, ya da tanık olunan, ölüm, sakatlanma veya iş yerinde büyük tahribatla sonuçlanan bazı (iş) kazalar veya ciddi olaylar incelendiğinde, akla ilk gelen ana veya kök neden “yalnız çalışma” olduğudur.

Tek başına çalışan ile kastedilen nedir?

Bir kişi iş yerinde kendisine verilen görevi yaparken “yalnız” olduğunda; (tek başına) çalışan başka biri tarafından görülemediği veya işitilemediğinde, başka bir çalışan (veya gözetmen, amir) tarafından ziyaret edileceğini beklemediği , hiçbir yakın ve doğrudan denetimin olmadığı zaman(ki); yapılan çalışmalar yalnız / tek başına çalışma olarak kabul edilmektedir(2,6,7).

Diğer bir ifade ile; yalnız işçiler yakın ya da doğrudan denetimi olmadan kendi başlarına çalışmak durumunda olan çalışanlardır.

Yalnız çalışanın açık bir tanımı yoktur, ancak bu konuda bir çok örnek vermek olasıdır: Örneğin; (hemen akla gelenler)​

 • Kurum personeli, sosyal hizmet uzmanı,

 • Elektrik /Bakım – Onarım işçileri

 • Acil servisler, özel güvenlik görevlileri,

 • Çiftlik/ormancılık/bahçe işçileri

 • Ev bakım yardımcıları, temizleyiciler

 • Laboratuvar çalışanları

 • Sayaç okuyucular, kargo teslimatçıları, postacılar,

 • Hemşireler, sağlık ziyaretçileri

 • Park görevlileri

 • Dükkan /Büfe ve hizmet sektörü çalışanları

 • Kanalizasyon/kamu çalışanları

 • Ulaşım işçileri

 • Kamyon /TIR sürücüleri ,

 • Sütçüler, Emlakçılar,

 • Satış temsilcileri, haşere kontrolörleri,

Yalnız çalışacak işçinin yalnız çalışmaya elverişli fizik ve ruh haline sahip olup olmadığı tespit edilmeli ayrıca yalnız çalışmanın içerdiği risklere ilişkin eğitim ile detaylı bilgilendirme yapılmalıdır. 

bottom of page