top of page

Kapalı ve Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitimi

Kapalı Alanda Çalışma, Kısıtlı Alanda Çalışma

“Kapalı alan”; genel olarak giriş-çıkış alanı sınırlı, ortam havasında oksijen eksikliği veya toksik/alevlenebilir gaz yada buharların bulunma ihtimali olan her türlü alan olarak tanımlanabilir. Bu alanlara örnek olarak; tanklar, buhar kazanları, fıçılar, proses kapları, kanalizasyon çukurları, derin hendekler ve silolar verilebilir.​

Her türlü kapalı alanda çalışma potansiyel olarak ölümle sonuçlanabilir. Başlıca tehlikeler; ortam havasındaki oksijen eksikliği ve ortam havasındaki oksijenle yer değiştirebilen ve/veya ortam havasında toksik/patlama seviyelerine ulaşan muhtelif türde gazlar/buharlardır.​

Soluduğumuz havada normalde yaklaşık %21 oksijen bulunmaktadır. Havadaki oksijen seviyesinin %19,5’un altına düşmesi, oksijen eksikliği olarak kabul edilir. Havadaki oksijen seviyesi %16 ve altına düştüğünde ise öldürücüdür. Oksijen açısından yetersiz bir hava, oksijenin başka bir gazla yer değiştirmesi olmaksızın, bulunduğu ortamda tüketilmesiyle de oluşabilir.​

Bu nedenlerle kapalı ve kısıtlı alanlarda çalışmak ciddi riskler içeren bir durumdur. Kapalı ve kısıtlı alanlarda çalışacak personelin önceden tüm olası riskler ve acil durumlar ile ilgili eğitim alması ölümcül iş kazalarının önüne geçecektir.

bottom of page