top of page

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi nedir; Kelime anlamı olarak iş bilimi anlamında kullanılır. Ergonomi, bireylerin çevresel uyumu olarak açıklanabilir. İş yaşamında da önemli bir yere sahip olan ergonomi, bireylerin iş verimini arttırır. Ergonomi kısaca, fiziksel çevrenin insanla uyum süreci olarak açıklanabilir. 

 

Ergonomi eğitimi içerikleri, çalışanları belli rahatsızlıklardan korumaya yöneliktir. Elle taşıma işleri yönetmeliği, bu tür bedensel çalışmalarla ilgilenmektedir. İş yerinde çalışma koşullarının getirdiği sırt ve bel incinmeleri gibi konularda risk belirleme, risk azaltma ve riskten korunma sağlanması amaçlanmaktadır. 4857 sayılı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanuna göre, işveren çalışanın sağlığını koruma amacıyla kas iskelet sisteminin belirlenmesi ve önlenmesi için ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmeleri yapmaları ve önlemleri almaları zorunlu tutulmuştur. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar üzerinde çalışmakta olan bireylerin de bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi önemlidir. Ergonomi eğitiminin temelde hedeflenen amacı kaza ve yaralanmaları önlemek, yorgunluğu ve insan vücudunun aşırı kullanımını önlemek, kazaya bağlı olan tazminatları minimum düzeye indirmek, iş ve çalışma verimliliğini maksimum düzeye çıkarmak, konforu ve iş üretkenliği arttırmaktır. Katılımcı sayısı genellikle on veya otuz kişi arasında değişmektedir.

bottom of page