top of page

Acil Durum Eylem Planı

ADEP, Acil Durum Planı, Acil Durum Eylem Planı

Acil durum eylem planı iş yerinde yaşanabilecek acil durumlarda iş yerinin özel şartlarını dikkate alınarak hazırlanan bir hareket planıdır. ADEP her zaman güncel şekilde saklanmalı ve tüm çalışanlar tarafından olası acil durumlarda ne yapılması gerektiği bilinmelidir.  

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  1. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

  2. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

  3. Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

  4. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

  5. Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

  6. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar

bottom of page