top of page

Acil Durum Ekipleri Eğitimi

Acil Durum Ekipleri Eğitimi

Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem bilinci, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

 

İşyerinde söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için işyerinde:

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışana kadar,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışana kadar,

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana kadar

uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı, çalıştığı OSGB’den acil durum eğitimi aldırarak, destek elemanı olarak görevlendirir.

 

Acil Durum Planı, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. Acil durum planı kapsamında hazırlanan tahliye planı, işyeri bina ve eklentilerinin giriş ve çıkışları ile katlarda, çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır. işyerleri için en geç yılda bir tatbikat yapılır tüm çalışanlar bilgilendirilir.

bottom of page