top of page

Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri, çevre ile ilgili mevzuatlara bağlı olan işletme, sanayi kuruluşu ve tesislerin faaliyetlerinde mevzuatlara uygunluğunun kontrol edilmesi, denetlenmesi ve varsa ek yaptırım hareketlerinin belirlenmesi amacı ile Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yapılmaktadır.

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimizden yararlanan firmalarımızın öncelikle;

 • Çevre mevzuatına uygun olarak faaliyetlerin düzenlenmesi ve devam etmeleri sağlanır.

 • Mevzuatın gerektirdiği kurallara uygun davranıp davranmadığını denetlenir.

 • Faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve bu faaliyetler neticesinde mevzuata aykırılık var ise gerekli yaptırımların uygulanması sağlanır.

Yeni kurulacak veya mevcutta faaliyetlerine devam eden işletmelerin,

 • Çevre ile etkileşimlerinde oluşabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi,

 • Olumsuz durumlarda etkilerinin önlenmesi ya da en aza indirilmesi,

 • Tesis/İşletme yer ve teknoloji alternatiflerin seçilmesinde,

 • Gerekli izin, analiz ve danışmanlık hizmetlerinde,

 • Uzman ekibi ile ayrıntılı rapor ve görüşlerini bildirmektedir.

Bu kapsamda Bilim Kurumsal Danışmanlık İşletmenizin ihtiyaç duyduğu,

 • Çevre İzin ve Lisans İşlemleri

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

 • ÇED Raporu ve Danışmanlığı

 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve Danışmanlığı

 • Sıfır Atık Danışmanlığı

 • Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Danışmanlığı

 • Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Lisansı/Firma Lisansı

 • Çevre Eğitimi Hizmetleri

Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması,

 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması,

 • Geçici Faaliyet Belgelerinin Alınması,

 • Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması,

 • Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması,

 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması,

 • Çevre Durum Raporlarının Hazırlanması,

 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlandırılması,

 • Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,

 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Eğitim Çalışmalarının ve Özendirici Faaliyetlerin Yapılması,

 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan / Bildirim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi,

 • Atıksu Görüş Yazısı / Deşarj İzin Belgelerinin Alınması,

 • Kütle Denge Tablolarının Doldurulması

 • Tesis Yetkililerine Yönelik Eğitim Çalışmaları,

 • ÇED Görüş Yazılarının Alınması,

 • Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma,

 • Yasal Şartlar Tablolarının Hazırlanması,

 • Atık Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri, Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasına Yönelik Planlama ve Eğitim Hizmeti,

 • Atık Organizasyonu Çalışmaları,

 • Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Hazırlama,

 • Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması,

bottom of page