TEMEL İSG EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı: 6331 Sayılı kanun kapsamında çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 1.  İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
 2.  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
 3. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
 4. Genel Sağlık Kavramı
 5. İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
 6. Meslek Hastalığı
 7. İş Kazası
 8. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
 9. Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
 10. Disiplin
 11. Sektöre Yönelik Uygulamalar
 12. Resimlerle İş Kazası
 13. Ekler,
 14. İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 15. Uyarı İkazları ve İşaretleri
 16. Termal Konfor Şartları
 17. Yangın ve Yangından Korunma
 18. Ergonomi
 19. Yasal Mevzuatla İlgili Bilgiler
 20. Temizlik ve Düzen

Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Tüm Personel
Katılımcıların Belgelendirilmesi: Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika ( Özlük dosyasında bulunması gereken belge) verilecektir.