ŞİKAYET YÖNETİM POLİTİKAMIZ

  • Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı ve müşteri odaklı bir şekilde ele alarak gerçekleştiririz,
  • Müşteri şikayetlerinde her şikayeti objektif, dikkatli ve kolektif bir bilinçle inceler ve çözüm sunarız. Tüm çözümlerimizi kalıcı iyileştirmelere dönüştürerek sistem ve proseslerimize entegre ederiz.
  • Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.
  • Şikayet ve talepleri ele alma süreci politika ve hedefleri oluştururken yasalara, birincil ve ikincil mevzuata, müşteri beklentilerine uygun şekilde ilerleriz.

    Müşteri Şikayetleri Yönetim Süreci (ISO 10002)  gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçilir.