SAĞLIK TARAMASI

İş Sağlığı ve Mobil Sağlık Hizmetleri

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir
Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla “mobil olarak” işyerlerinizde sunmaktayız. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

İş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı  veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı  olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden  fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin  uygun işe yerleştirmeleri için koruyucu  sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

Geçerlilik Süreleri

1.AKCİĞER RADYOGRAFİSİ (GÖĞÜS FİLMİ ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

2.SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

3.İŞİTME DÜZEYİ TEST RAPORU (ODİYOMETRE): Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere

3.İŞİTME DÜZEYİ TEST RAPORU (ODİYOMETRE): Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere

4.PORTÖR MUAYENELERİ (Yemekhane, Yiyecek ve İçecek bölümlerinde çalışanlar için): 6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Hijyenin çok önem kazandığı sektörlerde çalışanların, özellikle de gıda sektöründe üretim ve satış yerlerinde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarını belirlemek amacı ile Sağlık Bakanlığının da zorunlu kıldığı Portör Muayeneleri TAKSİM Danışmanlık Hizmetleri Mobil Sağlık Ekipleri tarafından işyerinizde gerçekleştirilmektedir.

 1. Gaita Parazit 
  b. Gaita Kültürü 
  c. Burun Kültürü 
  d. Boğaz Kültürü 
  e. El Kültürü 
  f.  Ekipman Kültürü 
  g. Hepatit Tetkikleri

5.LABORATUVAR İNCELEMELERİ (Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için)

 1. Tam Kan Sayımı
 2. Karaciğer Enzim Analizleri
 3. Tam İdrar Analizi
 4. Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)
 5. İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
 6. İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

6.GÖRME RAPORU(Göz Muyanesi) (Işınlı–Ekranlı araçlarda ile Çalışanlar için): Yılda 1 kere

7.GEREKLİ AŞILAR (TETANOS, HEPATİT V.B): İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan koruyucu aşılar.

İşçilerin Periyodik Sağlık Muayeneleri, bu taramalarla tamamlandıktan sonra Periyodik Sağlık Muayenesi Raporu tanzim edilmektedir. İşçilerin periyodik sağlık raporları özlük dosyalarında düzenli olarak tutulmalıdır. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak için uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.