RİSK ANALİZ RAPORU

01.01.2013 tarihinde uygulanması başlayan 6331 Sayılı kanun uyarınca, tüm işletmelerin kişi sayılarına bakılmaksızın Risk Analiz Raporu ve Acil Durum Planı hazırlatması, personel eğitimleri gerçekleştirip bu eğitimleri sertifikalandırması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmemesi durumunda ise maruz kalınabilecek cezai şartlar aşağıdaki gibidir.

Aşağıda Belirtilen Cezalar 6331 Sayılı Kanun Hakkında İdari Para Cezalarıdır

Risk Analizi Raporunun Hazırlanmaması Aylık: 4.500 TL

Acil Durum Planının Hazırlanmaması Aylık: 1000 TL

Personel Eğitimlerinin Gerçekleştirilmemesi Aylık: 1000 TL x Personel sayısı

01.01.2013 tarihinde uygulanması başlayan Risk Analiz Raporu ve Acil Durum Planı hazırlatması, personel eğitimleri konusunda erteleme yapılmamış ve denetimleri ÇSGB tarafından aktif olarak gerçekleştirilmektedir

Kanunun getirdiği sürekli danışmanlık ve gözetim zorunluluğu ise revize edilerek aşağıdaki şekilde tekrar düzenlenmiştir.

50’den az çalışanı olan “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” işlerin yapıldığı iş yerlerinin;
Devamlı suretle iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.01.2014 tarihinde başlamıştır.

Risk Analizi, Acil Durum Planı ve Personel Eğitimlerinin ise derhal gerçekleştirmelidir.

50’den az çalışanı olan “az tehlikeli” işlerin yapıldığı iş yerlerinin;
Devamlı suretle iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2016 tarihinde başlayacaktır.