Kurucu Ortaklarımız

Oktay Bilgin

1972 Samsun doğumludur. Havza Lisesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Marka-Patent vekilli ve arabulucu unvanlarına sahiptir.

Verim Kepekçi

1984 İstanbul doğumludur. Pertevniyal Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olmuş ardından aynı üniversiteden MBA derecesi almıştır. İş Güvenliği Uzmanı ve ISO 9001 Baş denetçisi unvanlarına sahiptir.