İLKELERİMİZ

Dürüstlük

Bilim OSGB her koşulda müşterilerine ve hizmet sağladığı çalışanlara doğru bilgi vereceğini beyan eder.

Hesap Verebilirlik

Bilim OSGB sağladığı hizmetin her süreci ile ilgili talep edilen her tür veriyi paylaşacağını beyan eder.

Kesintisiz hizmet,

Bilim OSGB, hizmetini hiçbir sebeple (resmi tatil, olağan üstü durumlar dışında) kesintiye uğratmayacağını beyan eder.

Sürekli İyileştirme

Bilim OSGB süreçlerini ve personellerini gerek iç gerek dış kaynaklı eğitimlerle ve danışmanlarıyla her zaman geliştirme çabası içinde olacağını beyan eder.

İnsan Odaklılık

Bilim OSGB, hizmet sağlarken insan odaklı olacağını beyan eder

Eşitlik;

Bilim OSGB, hizmet sağlarken cinsiyet, inanç veya ırksal özellikleri değerlendirmeye almayacağını beyan eder.

Şeffaflık;

Bilim OSGB, tüm süreçlerinde çalışan ve müşterilerine karşı açık olacağını beyan eder.

Ulaşılabilirlik;

BilimOSGB, mesai saatleri içerisinde şirket hatları, e-posta ve direkt iletişim için her zaman uygun olacağını beyan eder.